Vrije Scholen Lommel-West
naar beginpagina Zorg aanwezig op school Niveaulezen Tandemlezen
Zorg
TAKENPAKKET ZORGBEGELEIDER
 
SCHOOLNIVEAU
 
Organiseren van een leerling – of kindvolgsysteem
 • beheer van LVS-systeem: toetskalender, klaarmaken materialen, instructies bij afname, verwerking van de resultaten op computer, registratiesysteem, …
naar boven
Organiseren van het multidisciplinair overleg (MDO)
 • opstellen van de agenda
 • voorbereiden van het MDO
 • modereren en (eventueel) verslag maken
 • bijhouden en opvolgen van de gemaakte afspraken
naar boven
Organiseren van een krachtige leeromgeving
 • contacten leggen met CLB / BO / GON / andere externen
naar boven
Organiseren van overleg
Afhankelijk van het soort overleg kan de taak van de zorgbegeleider verschillend zijn:
 • aanspreekpunt (brugfiguur) tussen kinderen, leerkrachten, directie & ouders, …
 • agendapunten inbrengen voor personeelsvergaderingen, kernteam, …
naar boven
Uitbouwen van een zorgbeleid
De zorgbegeleider is de spilfiguur in de uitbouw van een zorgbeleid. Hij doet dit vanuit de schoolvisie:
 • helpen ontwikkelen en opvolgen van een SES-plan

deel uitmaken van het SES-team en hiervoor ook opdrachten uitvoeren:
  - actieplan helpen opstellen, opvolgen
- nieuwsbrief ouders
- vergeet-me-nietjes
- verjaardagsbord
- agenda bijhouden
- conferenties organiseren
- ….
 • uitbouwen van een samenwerkingsverband met de scholengemeenschap:
deelnemen aan overkoepelende zorgvergaderingen en uitvoeren van hieruit voortvloeiende taken.
naar boven
Zorg dragen voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van zorgbreed werken
 • organiseren van nascholing en vorming voor leerkrachten en zichzelf (dit gebeurt ook vanuit SES-team)
 • stimuleren van de leerkrachten voor het lezen van literatuur, volgen van studiedagen, opleidingen
 • op zoek gaan naar tips, weetjes en nieuwtjes en deze doorspelen naar de leerkrachten (bv. via de site ‘letop’)
naar boven
 
KLASNIVEAU/LEERKRACHTNIVEAU
 
Hulp bij het signaleren en analyseren van zorgen van leerlingen
 • aanspreekpunt voor leerkrachten (a.h.v. meldingsfiche)
 • ondersteunen bij het gebruik van een leerling- of kindvolgsysteem.
 • advies en informatie inwinnen en doorgeven bij onderwijsleerproblemen, sociaal- emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen
naar boven
Hulp bij de werking van het multidisciplinair overleg (MDO)
 • begeleiden bij de opvolging van de afspraken op het MDO
 • begeleiden bij het opstellen van handelingsplannen en interventies
 • begeleiden bij het evalueren van handelingsplannen en interventies
naar boven
Hulp bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving
 • begeleiden bij het aanmaken, aanpassen en verzamelen van materialen
 • hulp bij het implementeren van SES-acties (als lid van het SES-team)
 • ondersteunen van oudergesprekken
 • overleggen met leerkracht a.h.v. meldingsfiche
 • op vraag van leerkracht:
  - afnemen van een sociogram
- ruzies bespreken met kleine groep kinderen
-
 • hulp bij het begeleiden van kinderen bij uitstappen (grootouderfeest, misvieringen, sportdag, schoolreis, …)
naar boven
 
LEERLINGNIVEAU
 
Hulp bij het ‘volgen’ van leerlingen
 • aanspreekpunt voor de kinderen
 • nieuwe leerlingen onthalen + evt. niveau bepalen
 • op vraag van leerkracht onderzoeken van:
  - articulatie
- taal
- stem
- spelling
- …
 • afnemen van toetsen individueel:
  - afwezigen/zieken
- n.a.v. overleg/MDO
- kinderen met leerstoornissen (als dit in het handelingsplan staat)
 • op vraag van leerkracht kinderen observeren in verschillende situaties (klas, speelplaats, turnen, eetzaal, …)
naar boven
Hulp bij differentiatie
 • materialen zoeken en kopiëren voor kinderen in de klas of thuis (verdiepingsoefeningen, spellingbundels, leesbegeleiding, …)
 • diploma’s maken voor de kinderen die extra inspanningen doen tijdens het schooljaar; deze worden dan bij het rapport gestoken (als dit in het handelingsplan staat)
 • kinderen met specifieke problemen individueel begeleiden:
  - hoogbegaafde kinderen uit klas voor verbredingsoefeningen
- kleuter met algemene ontwikkelingsvertraging + verbale dyspraxie
- …
naar boven