Vrije Scholen Lommel-West
naar beginpagina Zorg aanwezig op school Takenpakket Tandemlezen
Zorg
Niveaulezen

Elk jaar in december, nemen wij van alle kinderen van het 2de en 3de leerjaar en van sommige kinderen van het hogere klassen de AVI-leestoetsten af. Dit doen we ook nog eens in maart en juni. Dan worden ook de leerlingen uit het 1ste leerjaar getest.

De bedoeling van deze leestoets is om een idee te krijgen hoe het technisch lezen in tekstverband verloopt. Kinderen krijgen een tekst te lezen en aan de hand van het aantal fouten dat ze lezen en de tijd ze nodig hebben, wordt bepaald in welk niveau het kind zit (welk niveau ze beheersen en op welk niveau ze moeten oefenen).
Wij geven kort een overzicht waarop te zien is welk niveau er gemiddeld in welk leerjaar gehaald wordt:

 

 

leerjaar: niveau:

 

eind 1ste 2

 

eind 2de 5

 

eind 3de 8

 

midden 4de 9

 

Aan de hand van deze normen, kunnen we dan afleiden of een kind goed vooruitgaat of wanneer het lezen bij een kind wat moeilijker verloopt. Natuurlijk baseren we ons niet enkel op deze test, want een test is altijd maar een momentopname. Ook onze ervaringen in de klas en gegevens die we jullie, ouders, krijgen, bepalen mee of we ons rond het lezen van iemand zorgen maken.

Zowel in het 1ste, alsook nog in het 2de leerjaar is LEREN LEZEN een DOEL op zich. VANAF het 3de leerjaar moet het lezen meer en meer een MIDDEL worden, om zo dingen te kunnen leren en oefeningen zelfstandig te kunnen aanpakken (bv. zelf lezen van de opdracht in het wiskundeboek, …)

Omdat lezen voor ALLE VAKKEN en ook in het DAGELIJKS LEVEN zó belangrijk is, proberen we zo snel mogelijk in te grijpen wanneer we merken dat het leesproces niet vlot verloopt. Dit gebeurt dagelijks in de klas.
Maar het is ook belangrijk dat er thuis dagelijks wordt gelezen. Want de enige manier om beter en vlotter te lezen is door te LEZEN, LEZEN en te LEZEN en dit ELKE DAG! Niet uren aan een stuk, maar dagelijks KORTE MOMENTEN (+/- min).

Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat het lezen plezant blijft. Dat is de eerste voorwaarde wanneer we aan het oefenen gaan, je moet er plezier aan kunnen beleven! Want iets waarvan jezelf voelt dat je het niet zo goed kan, doe je meestal ook niet graag…!
Hoe kunnen we hiervoor zorgen:

  • Zorg ervoor dat je boekjes hebt met onderwerpen die je kind interesseert. Het werkt het beste als je je kind zelf boekjes laat kiezen. Begeleid je kind hier wel in, en geef aan wanneer het een boekje kiest dat nog te moeilijk is voor hem/haar. Toch houd niets je tegen om in dit boekje te lezen. Best kan je dat dan wel met z’n twee doen en lees maar veel voor.
   In de bibliotheek staan de meeste kinderboeken geordend per leeftijd en op een aantal boeken staat ook het AVI-niveau vermeld.
  • Laat het kind niet een half uur aan een stuk luidop lezen, het beste oefen je korte momenten (5 tot 10 minuten).
  • Er hoeft ook niet altijd luidop geoefend te worden, ook stillezen kan als afwisseling. Als we stil lezen ligt het tempo meestal hoger en als een boek heel spannend is, is het leuker dat je snel weet hoe het afloopt.
  • Lees regelmatig (liefst elke dag) voor! Laat je kind dan achteraf een stukje dat jij hebt voorgelezen nog eens opnieuw lezen.
  • Goede ervaringen hebben we met volgende techniek: ‘herhalend lezen’. Dit wil zeggen dat een kind eenzelfde stuk tekst leest, nadat het door de ouders één keer is voorgelezen, een 5-tal dagen na elkaar leest. Het kind krijgt echt het gevoel dat het vlotter gaat en door dezelfde tekst te lezen en woorden vaak terug te zien, is de kans dat deze woorden vlotter herkend worden groter.

Wanneer er zich problemen voor doen rond het lezen en het oefenen thuis en in de school niet voldoende blijkt, is het aan te raden om contact op te nemen met een logopedist(e). Hij/zij is een deskundige op gebied van het begeleiden van kinderen met o.a. lees- en schrijfproblemen.

Heb je nog vragen rond lezen, dan kan je hiervoor altijd terecht bij mij, juf Nele (zorgbegeleidster). Op de website van onze school (www.vb-lommel-west.be) vind je wanneer en hoe je mij het beste kan bereiken.


Vriendelijke groeten,

Juf Nele
zorgbegeleidster