Vormselcatechese

Op woensdag 13 december 2017 verzamelden de vormelingen van Lommel Centrum, Kattenbos, Heeserbergen, Werkplaatsen en Stevensvennen in de kerk van Kattenbos om te luisteren naar getuigenissen over “HET LEVEN IN DE PAROCHIE”. Eerst even een verduidelijking van bisdom, dekenaat, federatie tot parochie en dan in groepjes aanschuiven bij de verschillende gastsprekers. Het was een boeiende namiddag waarin vrijwilligers uit de verschillende parochies de jongeren vertelden over de inzet in hun parochie. Linda kon de jongeren boeien door uitleg te geven over het doopselsacrament; enkele vormelingen staan zelfs ingeschreven in het doopregister van Kattenbos. Lode vertelde enthousiast aan de vormelingen over alles wat er georganiseerd dient te worden in een parochie voor vieringen, omhalingen, publicaties, info-avonden en zoveel meer. Louisa en Annie namen de jongeren mee in de bekommernis voor onze ouderen en zieken; wat doet Samana voor deze mensen in hun parochie en dat is heel veel. Noemen we maar ziekenbezoek, paas- en kerstfeestjes, kaartjes met verjaardagen en uitstappen. Ten slotte schoven de vormelingen aan om te luisteren naar Pierre die boeiend vertelt over de St.Vincentiusvereniging. Zeker in deze kerstperiode waarin aandacht voor Welzijnszorg is deze vereniging een voorbeeld van zorg voor anderen die het minder goed hebben dan wij.
Terug bij elkaar werd het vormselwerkboek ter hand genomen om aan te geven waar over deze les nog meer informatie kan gevonden en gelezen worden. Nog even allemaal rond de kerstboom voor de groepsfoto en enkele algemene mededelingen door Lisette voor o.a. de gezinsvieringen met Kerstmis en de volgende activiteit in WZC Hoevezavel. Pierre zorgde voor snoep aan de vormelingen en wij hadden voor de vrijwilligers een kleine attentie.
Enkele vormelingen reikten mij ook een klein verslagje aan van wat zij onthouden hadden.
Samana was vroeger Ziekenzorg. De leden gaan eenmaal per week op ziekenbezoek, ze schrijven een verjaardagkaartje, gingen op uitstap naar Scherpenheuvel, met Pasen krijgen de zieken een ontbijtmand en met Kerstmis een kerstplantje. Ook wisten ze te vertellen dat de muziekgroep van St.Oda een optreden komt verzorgen in buurthuis Her Zand.
Over het doopsel is veel verteld; over wat er allemaal gedaan wordt in een doopviering. Dit staat allemaal in een voor de verschillende parochies samengesteld doopboekje. Ouders, peter en meter en de doopheer tekenen na de doop het doopregister als bewijs dat je gedoopt bent. Met Lichtmis is er een speciale viering waarin alle kinderen die gedoopt zijn in het voorbije jaar met hun ouders worden uitgenodigd en waarin het doophandje met foto en naam wordt meegegeven.
Dank je wel aan de vormelingen voor hun talrijke opkomst en aandachtig luisteren en onze welgemeende dank aan Linda, Annie, Louisa, Pierre en Lode.
Namens de catechistenploeg; Lisette Stalmans-Triki