Vrije Scholen Lommel-West naar beginpagina
Schoolreglement

Al deze afspraken worden in het begin van het schooljaar door alle leerkrachten in hun eigen klas op een kindvriendelijke wijze besproken. Deze afspraken kunnen enkel hun nut bewijzen als alle leerkrachten ze ook toepassen bij alle leerlingen.

Sommige afspraken worden via symbolen kenbaar gemaakt in de school.

 
In de gangen.
In de klas.
Op de speelplaats.
Bij het middageten.
Bij de toiletten.
Als ik jarig ben.
Bewegingsopvoeding.
In het zwembad.
Snoep.
Handboeken.
Netheid en orde.
Voorkomen.
Verzekering.
Gevonden voorwerpen.
Hygiëne op school.
Afval.
top

In de gangen.

De gangen zijn geen speelplaats.
Ik laat niets rondslingeren in de gang.
Ik hang mijn jas op de juiste plaats.

top

In de klas.

Ik ga niet in de klas als de leerkracht er niet is.
Bij het binnenkomen ga ik rustig en in stilte naar mijn plaats.
Ik zorg voor orde in en op mijn bank.
Als ik niet in de klas ben ligt er gewoonlijk niets op mijn bank. Zeker ‘s avonds ruim ik alles netjes op.
Ik heb ook orde in mijn schriften en boekentas.
Ik ben behulpzaam en beleefd tegenover iedereen. Dat houdt in dat ik de lessen stil en aandachtig volg en zeker geen rumoer maak dat anderen kan storen.
Ik volg verder de klasafspraken.

top

Op de speelplaats.

Spelen, doen we samen. Ik sluit niemand uit bij het spel.
We vermijden ruw spel en zijn altijd voorzichtig. Vooral bij het voetballen zorgen we voor een geest van fair play.
Wie speelgoed meebrengt is er zelf voor verantwoordelijk.
We dragen zorg voor onze kledij en voor die van anderen.
We spelen op de speelplaats, dus niet in de gang , klas of toiletten.
Onder de speeltijd gaan we niet naar de klas zonder toelating van de leerkracht die bewaking heeft.
Onder de speeltijd blijven we nooit in de klas. Alleen met een briefje van de ouders of dokter mag ik binnenblijven in de voorziene ruimte. (nooit alleen zonder toezicht)
Om de speelplaats te verlaten vragen we toestemming.
Als we gekwetst geraken laten we ons onmiddellijk verzorgen.
Vuilnis en afval deponeren we in de voorziene vuilnisbakken. De speelplaats blijft netjes.
Als het belt stopt het spel en begeven we ons naar de rij, daar gaan we ordelijk en stil staan.
Bij slecht weer passen we ons aan de omstandigheden aan en spelen niet met de bal.

top

Bij het middageten.

Ik zorg voor mijn lunchpakket en volg de voorschriften van de leerkracht die de bewaking op zich neemt.
Ik zorg dat ik een handdoekje bij mij heb.
Ik eet rustig en beleefd.
Bij het einde help ik, waar ik kan, met het opruimen van het lokaal.
Ik blijf verder op de speelplaats en verlaat de school zeker nooit.
Als ik thuis ga eten, ben ik ten vroegste om 13.15 u. terug aan de school.

top

Bij de toiletten.

Tijdens het begin van de speeltijd ga ik naar het toilet.
Het toilet is geen speelplaats. We zijn er rustig, vernielen niets en wachten onze beurt af.
We houden de toiletten netjes.

top

Als ik jarig ben.

Als kinderen jarig zijn, wordt dit op gepaste wijze gevierd in de klas en mogen zij hun klasgenoten met een kleinigheid trakteren: een stuk fruit, een koek of een zelf gebakken cake maar geen snoep. Laat ook hier het gezond verstand spreken.

top

Bewegingsopvoeding.

Ik ben steeds in orde met mijn turnkledij.
Regelmatig neem ik mijn turnkledij mee naar huis voor een wasbeurt.
Ik zorg dat ik mezelf kan aankleden en omkleden.

top

In het zwembad.

Om de veertien dag gaan we zwemmen in het stedelijk zwembad.
In de bus ben ik rustig en kalm.
Ik draag zelf zorg voor mijn zwemgerief dat ik herken uit de andere materialen.
Ik neem steeds twee handdoeken mee.
Kostbare stukken laat ik thuis.
Als het koud is neem ik ook een muts mee en zet ik die op als ik naar buiten kom.
Ik volg de voorschriften van de hygiëne.
In het zwembad loop ik nooit op de gladde vloer.
In het zwembad volg ik de aanwijzigingen van de badmeester en de leerkracht bewegingsopvoeding.
Wanneer ik uitslag heb laat ik mij thuis verzorgen.
Wanneer ik niet mee kan gaan zwemmen, bezorg ik de klastitularis een briefje van de dokter of van de ouders.

top

Snoep.

Snoep wordt in principe niet verboden op onze school, maar wel wordt dringend aangeraden om over te schakelen op gezonde versnaperingen.
Snoep verstandig… eet een appel.

top

Handboeken.

Ik draag zorg voor de handboeken die mij ter beschikking gesteld worden.
Ik dien ze met zorg te behandelen.
Als ik ze verniel of verlies, kan het zijn dat ik ze moet vergoeden.
Alle handboeken dragen een kaftje.

top

Netheid en orde.

Ik sta steeds in voor de netheid en orde van gans de school, ik draag mijn steentje bij.
Afval breng ik naar de voorziene vuilnisbakken en ik volg de afspraken in de klas.
Bij het binnenkomen gebruik ik de voetmat.
Als ik de laatste ben doe ik de deuren dicht.

top

Voorkomen.

Ik kom verzorgd naar de school zonder overdreven te doen in kleding en uitzicht.
De school is zeker geen plaats voor een modeshow.
Ik spreek steeds een keurige taal en doe mijn best om Algemeen Nederlands te spreken.
Scheldwoorden gebruik ik nooit.
Ook al ben ik anderstalig, toch spreek ik aan de school enkel Algemeen Nederlands.

top

Verzekering.

Als ik opzettelijk schade aan iets of iemand berokken, ben ik zelf aansprakelijk. Aan de school ben ik verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen.
Als ik onderweg naar huis of naar school een ongeval meemaak zal ik zo vlug mogelijk de school verwittigen.
Bij het naar huis of naar school komen neem ik de veiligste en kortste weg.
Mijn bril stuk, mijn broek kapot gevallen… helaas kan ik geen beroep doen op de verzekering.

top

Gevonden voorwerpen.

Als ik iets verloren ben, is het mijn fout. De school betreft geen schuld.
Misschien kan ik het terugvinden bij de verloren voorwerpen.

top

Hygiëne op school.

Ik kom altijd netjes naar de school en zorg er voor dat dit zoveel mogelijk blijft gedurende de hele dag.
Ik zorg steeds dat ik nette handen heb.

top

Afval.

Afval dient in de voorziene vuilnisbakken en compostvaten gedeponeerd te worden.
Ik gebruik in de school geen drank in brik of blik.

top