Lommel-West naar beginpagina

Octopusplan http://www.octopusplan.be/

Derde octopusactie "Red de zebra!"
16 mei 2018

Zebrapaden zijn er om voetgangers veilig te laten oversteken. Als voetganger heb je dan ook voorrang op het zebrapad en auto’s zijn zelfs verplicht te stoppen wanneer een voetganger aanstalten maakt om over te steken. Dit betekent echter niet dat alle problemen daarmee van de baan zijn! Veel automobilisten twijfelen wanneer ze een voetganger moeten laten voorgaan. In de tijd die nodig is om te reageren zijn ze vaak de oversteekplaats al voorbij of durven ze niet meer te stoppen vanwege een achterligger. De meeste mensen kennen de voorrangsregels wel, maar passen deze niet consequent toe. Wanneer een automobilist haast heeft, zal hij ook minder geneigd zijn om te stoppen voor een zebrapad. Voetgangers worden verondersteld rekening te houden met het aankomende verkeer en niet blindelings over te steken. Zij moeten dus eerst een correcte inschatting maken van de verkeerssituatie en zo mogelijk oogcontact maken met de bestuurder. Oversteken aan een zebrapad is daarom- zeker voor kinderen- geen eenvoudige klus. Toch is iedereen verplicht om het zebrapad te gebruiken als er één is op minder dan 30 meter! Hier gaat het bij ons aan school wel eens mis… We zien vaak (groot)ouders met hun (klein)kinderen gewoon de straat oversteken zonder gebruik te maken van het zebrapad! Daarom, beste (groot)ouders, een oproep via deze weg om hier het goede voorbeeld te geven aan uw (klein)kinderen en netjes op het zebrapad over te steken!
 
 
Tweede octopusactie "Minder je vaart!"
7 maart 2018
Op 1 september 2005 ging de 30 km/u. maatregel in schoolomgevingen van kracht. Terecht kunnen we dit een belangrijke mijlpaal in onze verkeersgeschiedenis noemen. Helaas moeten we al te vaak vaststellen dat deze maatregel weinig navolging krijgt… Als een kind tegen een snelheid van 30 km/u. wordt omgereden, heeft dit kind een overlevingskans van 95%. Als de automobilist 50 km/u. rijdt, is er nog maar 55% kans op overleven. Bij een snelheid van 65 km/u. wordt de overlevingskans zelfs teruggebracht tot 15%. Dit zijn zeer verontrustende statistieken! Het is daarom erg belangrijk om autobestuurders te blijven herinneren aan het belang van zone 30 in schoolomgevingen. Dus… mensen van Lommel-West, minder uw vaart!
 
 
Eerste octopusactie "Voetpad VRIJ a.u.b."
5 december 2017
Om 11u.50 en ook om 15u.20 stonden er telkens 4 enthousiaste kinderen uit 4A te popelen om aan de slag te gaan. Vandaag ging immers de eerste Octopusactie van het jaar door: "Voetpad VRIJ a.u.b." Veel scholen worden er dagelijks mee geconfronteerd: automobilisten die tegen beter weten in, hun voertuig gedeeltelijk of zelfs helemaal op het voetpad parkeren. Hoewel het voor de meeste overtreders slechts een klein foutje lijkt, kunnen de gevolgen voor voetgangers groot zijn, in het bijzonder voor kinderen. Het voetpad moet een veilige plaats zijn waar je niet het risico loopt te worden aangereden. Ook moeten automobilisten kinderen tijdig kunnen opmerken wanneer zij aanstalten maken om over te steken. Ook de kinderen zelf hebben een goed overzicht nodig over de verkeerssituatie. Wanneer de doorgang op het voetpad wordt verhinderd, worden voetgangers vaak gedwongen om zich op de rijbaan te begeven, met alle risico's van dien. Gelukkig is de verkeerssituatie in de buurt van onze school redelijk veilig! De meeste automobilisten kregen een flyer met "Prima geparkeerd!" erop. Slechts enkelen kregen een aanmaning. Ouders van Lommel-West, doe zo voort!
 
 
Op vrijdag, 22 september 2017 was het weer STRAPDAG! Op deze verkeersveilige dag vragen we aan de kinderen, (groot)ouders en leerkrachten om te stappen of trappen naar school. De auto gaat aan de kant met als gevolg meer veiligheid op de schoolroute en aan de schoolpoort. We willen met dit initiatief de leuke aspecten van stappen en trappen extra in de verf zetten om zo kinderen en ouders te motiveren om zich op een duurzame en veilige manier te verplaatsen. Autovrije straten, woonbuurten, dorpspleinen en schoolomgevingen geven meer ruimte voor rust, groen, recreatie en ontmoeting. Strappen heeft een grote impact op het milieu en de mobiliteit. Daarnaast is stappen en trappen ook goed voor ieders gezondheid. Vorig jaar deden meer dan 1000 Vlaamse scholen en 300 Waalse scholen mee aan dit initiatief.