Lommel-West naar beginpagina

Octopusplan http://www.octopusplan.be/

Tweede octopusactie "Minder je vaart!"
13 maart 2019
Op 1 september 2005 ging de 30 km/u. maatregel in schoolomgevingen van kracht. Terecht kunnen we dit een belangrijke mijlpaal in onze verkeersgeschiedenis noemen. Helaas moeten we al te vaak vaststellen dat deze maatregel weinig navolging krijgt… Als een kind tegen een snelheid van 30 km/u. wordt omgereden, heeft dit kind een overlevingskans van 95%. Als de automobilist 50 km/u. rijdt, is er nog maar 55% kans op overleven. Bij een snelheid van 65 km/u. wordt de overlevingskans zelfs teruggebracht tot 15%. Dit zijn zeer verontrustende statistieken! Het is daarom erg belangrijk om autobestuurders te blijven herinneren aan het belang van zone 30 in schoolomgevingen. Dus… mensen van Lommel-West, minder uw vaart!
 
Flitsactie :
De doelstelling van onze FLITS-actie was om zoveel mogelijk kinderen te stimuleren om in deze donkere winterperiode fluohesjes te dragen. Zo zijn ze immers duidelijk zichtbaar in het verkeer en lopen ze minder gevaar op straat. Deze actie sloten we af met een FLITSDAG waarop alle kinderen in hun meest opvallende fluo-outfit naar school kwamen. Het resultaat mocht ‘gezien’ worden…
Eerste octopusactie "Voetpad VRIJ a.u.b."
5 december 2018
Vanmorgen om 8u.00 stonden er al 4 enthousiaste kinderen uit 4A te popelen om aan de slag te gaan. Vandaag ging immers de eerste Octopusactie van het jaar door: "Voetpad VRIJ a.u.b." Veel scholen worden er dagelijks mee geconfronteerd: automobilisten die tegen beter weten in, hun voertuig gedeeltelijk of zelfs helemaal op het voetpad parkeren. Hoewel het voor de meeste overtreders slechts een klein foutje lijkt, kunnen de gevolgen voor voetgangers groot zijn, in het bijzonder voor kinderen. Het voetpad moet een veilige plaats zijn waar je niet het risico loopt te worden aangereden. Ook moeten automobilisten kinderen tijdig kunnen opmerken wanneer zij aanstalten maken om over te steken. Ook de kinderen zelf hebben een goed overzicht nodig over de verkeerssituatie. Wanneer de doorgang op het voetpad wordt verhinderd, worden voetgangers vaak gedwongen om zich op de rijbaan te begeven, met alle risico's van dien. Gelukkig is de verkeerssituatie in de buurt van onze school redelijk veilig! De meeste automobilisten kregen een flyer met "Prima geparkeerd!" erop. Slechts enkelen kregen een aanmaning. Ouders van Lommel-West, doe zo voort!
Op vrijdag, 21 september 2018 was het STRAPDAG! Op deze verkeersveilige dag gaan kinderen al stappend of trappend naar school! De auto gaat aan de kant met als gevolg meer veiligheid op de schoolroute en aan de schoolpoort. We willen met dit initiatief de leuke aspecten van stappen en trappen extra in de verf zetten om zo kinderen en ouders te motiveren om zich op een duurzame en veilige manier te verplaatsen. Autovrije straten, woonbuurten, dorpspleinen en schoolomgevingen geven meer ruimte voor rust, groen, recreatie en ontmoeting. Strappen heeft een grote impact op het milieu en de mobiliteit. Daarnaast is stappen en trappen ook goed voor ieders gezondheid.
Als beloning voor hun inspanning kregen de stappende en trappende kinderen een rubberen armbandje met slogan.