naar beginpagina
Lommel-West
Mededelingen (april 2018)
mededelingen sep 17mededelingen okt 2017mededelingen nov 2017
mededelingen december 2017 mededelingen jan 18 mededelingen feb 18
mededelingen maart 2018
Belangrijke data:
zondag 1 april 2018 PAS OP!                
donderdag 19 april 2018 Secretaressendag  
maandag 23 april 2018 Verkeerspark 5A en 5AA in de namiddag  
maandag 23 april 2018 4A Spelend door de Wateringen. In de Voormiddag. In het kader van de Klimaatweek.  
dinsdag 24 april 2018 Kronkeldidoe eerste graad Stedelijk sportcentrum
6A+6B Bezoek aan de Provil, in de voormiddag
 
dinsdag 24 april 2018 3+4B voormiddag, bezoek aan Boerderij “De Maaihoeve” In het kader van de klimaatweek  
woensdag 25 april 2018 pedagogische studiedag  
donderdag 26 april 2018 Tentoonstelling project “kunst” bij onze kleuters: Moffel: uitnodiging voor de betrokken ouders volgt  
vrijdag 27 april 2018 3A, bezoek windmolen Kattenbos in de namiddag. In het kader van de klimaatweek
 
maandag 30 april 2018 vrijaf  
     

Overlijden:

 

Innige deelneming met het overlijden van “Martha Stappaerts”, moeder van Eddy Moors (onze vorige directeur) en overgrootmoeder van Tuur uit 3B en Liene uit 1B, dat er
niets van haar menslievendheid verloren mag gaan.

   

Wist je:

 

dat onze kienavond weer een groot succes was, dank je aan iedereen voor je steun aan onze school. Dank je ouderraad,
jullie waren weer super!

onze sneeuwklassers het reuze naar hun zin hebben en zo stilaan weer op weg zijn naar huis, mooie liedjes duren niet lang… jammer! DANK je juf Ann voor je vakkundige begeleiding

dat we een oproep doen aan alle ouders om nog eens te benadrukken dat de kinderen pas om 8u15 en 13u15 aanwezig mogen zijn op school, dan is er pas toezicht voorzien

dat het paasontbijt morgenvroeg weer lekker gaat smaken, dat we de paashaas welkom heten… dank je ouderraad voor al de lekkere dingen!

dat het de bedoeling is dat de ouders het agenda van de kinderen opvolgen en deze aftekenen

dat we juf Sonja veel beterschap wensen en hopen dat ze snel weer terug bij ons zal zijn

 

Laat de goede week en de hoopvolle dag van Pasen voor een stukje compenseren wat vandaag hopeloos lijkt!

 
 

• Op Palmzondag trok Jezus de stad Jeruzalem binnen.
In de kerk zegent de priester palmtakken, die gelovigen achteraf mee naar huis mogen nemen.

• Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met Zijn vrienden aan tafel.
Hij brak het brood en deelde de wijn.
Hij waste de voeten van Zijn leerlingen.
Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.

Goede Vrijdag is een dag van rouw.
Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld.
In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood rond 15 uur 's middags herdacht.

Stille Zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen afwachten.
Zal het hiermee eindigen of is er hoop?

 

PASEN

 
Vrolijk Pasen van het hele team!
 
   
   
 Website: www.vb-lommel-west.be

Sinds enkele jaren maken wij volop gebruik van onze eigen gemaakte website. Op deze site vind je nuttige informatie terug zoals bv. de schoolkalender, het schoolreglement, … maar ook leuke dingen zoals foto’s van wat er gedurende het schooljaar in de klassen zoal gebeurt.
Omdat wij begrijpen dat sommige ouders er niet mee opgezet zijn dat er foto’s van hun kind(eren) op het internet komen te staan, willen wij die ouders langs deze weg de kans geven om ons dit te laten weten. Zij kunnen onderstaand formulier invullen en dit bezorgen aan de klastitularis van hun kind. Deze bezorgt het op zijn/haar beurt aan de directie. Dan houden wij hier rekening mee wanneer we de website in de toekomst verder verfraaien met foto’s.

Vanaf heden vragen wij hiervoor de toestemming wanneer er nieuwe inschrijvingen zijn. Nu krijgen jullie als ouders de kans om het nog via deze weg te laten weten.