naar beginpagina
Lommel-West
Mededelingen (december 2018)
mededelingen september 2018mededelingen oktober 2018mededelingen november 2018
Belangrijke data:
maandag 3 december 2018 Individuele oudercontacten: volgens afspraak                
woensdag 5 december 2018 Sint in de klassen  
donderdag 6 december 2018 SINT is jarig!: VRIJAF  
woensdag 12 december 2018 Unihockey: derde graad sporthal Mudakkers  
vrijdag 14 december 2018 Leo for life: actie voor de warmste week op Werkplaatsen  
dinsdag 18 december 2018 medisch onderzoek op school voor het eerste leerjaar  
woensdag 19 december 2018 Open klasdag K1A en K1AA en K1B  
zaterdag 22 december 2018 begin kerstvakantie  
maandag 7 januari 2019

Terug naar school

 
     

Wist je:

 

dat onze kinderen lekkere wafels en pralines verkopen t.v.v. de sneeuwklassers

dat juf Maria van het secretariaat op pensioen is gegaan en dat juf Femke haar gaat opvolgen.

We wensen juf Maria een dikke proficiat met haar pensioen en juf Femke heel veel succes met haar nieuwe job.

 

 

Overlijden

 

Véél sterkte aan…

*de familie van Nathan uit 1KA, “Jan Van Baelen” zijn overgrootvader is overleden.

*De familie van Daan ( 2A) en Lotte Daems (2KA), hun “opa-opa” Karel Hoeks is overleden.

 

Advent

 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd.

Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

 
Vooral in de adventstijd gaan we een extra lichtje voor elkaar zijn.
Laat de kaarsjes branden…
 
   
   
 
  
 Website: www.vb-lommel-west.be

Sinds enkele jaren maken wij volop gebruik van onze eigen gemaakte website. Op deze site vind je nuttige informatie terug zoals bv. de schoolkalender, het schoolreglement, … maar ook leuke dingen zoals foto’s van wat er gedurende het schooljaar in de klassen zoal gebeurt.
Omdat wij begrijpen dat sommige ouders er niet mee opgezet zijn dat er foto’s van hun kind(eren) op het internet komen te staan, willen wij die ouders langs deze weg de kans geven om ons dit te laten weten. Zij kunnen onderstaand formulier invullen en dit bezorgen aan de klastitularis van hun kind. Deze bezorgt het op zijn/haar beurt aan de directie. Dan houden wij hier rekening mee wanneer we de website in de toekomst verder verfraaien met foto’s.

Vanaf heden vragen wij hiervoor de toestemming wanneer er nieuwe inschrijvingen zijn. Nu krijgen jullie als ouders de kans om het nog via deze weg te laten weten.