Levensloop 2017

Levensloop Lommel 2017 ... een impressie!

Met de 4 teams van de LKB vzw ( De Sint-Jannekes, De Bende van BaLu, de Klimtoren en De Lommelse Katholieke Basisscholen) behalen we een eindbedrag van meer dan 12.500 euro ! Proficiat!

Dank je aan Juf An en juf Mimi, jullie waren fantastische teamkapiteins