Lommel-West naar beginpagina
Inschrijvingen
Nieuwe inschrijvingsdecreet
Het decreet bepaalt dat inschrijvingen voor een bepaald schooljaar ten vroegste kunnen starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Concreet betekent dit dat inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 ten vroegste kunnen starten op vrijdag 1 maart 2019.

Voor de Lommelse basisscholen is afgesproken om de datum van 1 maart als start van de inschrijvingen te behouden.

Kleuters kunnen, zoals het altijd was, inschrijven op elke instapdag tijdens het schooljaar als zij op dat moment de leeftijd van twee en een half jaar bereikt hebben.

Voor laatgeboren kleuters voorziet het decreet een bijzondere bepaling. Kleuters die tijdens een bepaald schooljaar wel twee jaar en zes maand worden, maar op de laatste instapdatum van dat schooljaar niet meer kunnen instappen, kunnen eveneens inschrijven op dezelfde dag als de inschrijvingen voor de andere kleuters van hetzelfde geboortejaar.

Zolang de capaciteit van de school niet bereikt is, kan elk kind inschrijven. In onze school gelden enkel de wettelijke voorrangsgroepen (zelfde leefeenheid (broertjes, zusjes,…)en kinderen van het personeel).

De maximumcapaciteit van onze school bedraagt 140 kleuters en 220 lagere schoolkinderen.
Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.
Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag. Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een 'kijkmoment' waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf.
Concreet gaat het om de volgende data:

Instapdatum:

3 september 2018
5 november 2018
7 januari 2019
1 februari 2019
11 maart 2019
23 april 2019
3 juni 2019
2 september 2019

Kleuters geboren voor:

4 maart 2016
6 mei 2016
8 juli 2016
2 augustus 2016
12 september 2016
24 oktober 2016
4 december 2016
3 maart 2017

Open klasdag: Woensdag:


24 oktober 2018
19 december 2018
30 januari 2019
27 februari 2019
3 april 2019
29 mei 2019
19 juni 2019

Deze kijkmomenten zijn zowel op Heeserbergen als op Werkplaatsen doorlopend in de voormiddag.

Gelieve ruim voor deze instapdata contact op te nemen met het secretariaat van de school, indien u een inschrijving in onze school overweegt.
Contactgegevens secretariaat:
Godfried Bomansstraat 17, 3920 Lommel, 011 54 03 50, admin.lommel-west@lkb-net.be
Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

Voor meer uitleg: Inschrijven van leerlingen