Lommel-West naar beginpagina
Inschrijvingen
Nieuwe inschrijvingsdecreet
Het decreet bepaalt dat inschrijvingen voor een bepaald schooljaar ten vroegste kunnen starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Concreet betekent dit dat inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 ten vroegste kunnen starten op donderdag 1 maart 2018.

Voor de Lommelse basisscholen is afgesproken om de datum van 1 maart als start van de inschrijvingen te behouden. Je kind vooraf aanmelden kan.

Kleuters kunnen, zoals het altijd was, inschrijven op elke instapdag tijdens het schooljaar als zij op dat moment de leeftijd van twee en een half jaar bereikt hebben.

Voor laatgeboren kleuters voorziet het decreet een bijzondere bepaling. Kleuters die tijdens een bepaald schooljaar wel twee jaar en zes maand worden, maar op de laatste instapdatum van dat schooljaar niet meer kunnen instappen, kunnen eveneens inschrijven op dezelfde dag als de inschrijvingen voor de andere kleuters van hetzelfde geboortejaar.

Zolang de capaciteit van de school niet bereikt is, kan elk kind inschrijven. In onze school gelden enkel de wettelijke voorrangsgroepen (zelfde leefeenheid (broertjes, zusjes,…)en kinderen van het personeel).

De maximumcapaciteit van onze school bedraagt 140 kleuters en 210 lagere schoolkinderen.
Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.
Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag. Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een 'kijkmoment' waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf.
Concreet gaat het om de volgende data:

Instapdatum:

1 september 2017
6 november 2017
8 januari 2018
1 februari 2018
19 februari 2018
16 april 2018
14 mei 2018
3 september 2018

Kleuters geboren voor:

2 maart 2015
7 mei 2015
9 juli 2015
2 augustus 2015
20 augustus 2015
17 oktober 2015
15 november 2015
4 maart 2016

Open klasdag: Woensdag:

25 oktober 2017
20 december 2017
31 januari 2018
7 februari 2018
28 maart 2018
9 mei 2018
20 juni 2018

Deze kijkmomenten zijn zowel op Heeserbergen als op Werkplaatsen doorlopend in de voormiddag.

Gelieve ruim voor deze instapdata contact op te nemen met het secretariaat van de school, indien u een inschrijving in onze school overweegt.
Contactgegevens secretariaat:
Godfried Bomansstraat 17, 3920 Lommel, 011 54 03 50, admin.lommel-west@lkb-net.be
Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

Voor meer uitleg: Inschrijven van leerlingen