NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR


Vrij CLB Noord-Limburg
Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding

Bermstraat 9 bus 1, 3910 Neerpelt
011 80 59 00 – neerpelt@vclblimburg.be

 
Missie en opdracht
We willen voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen
We willen leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het uitbouwen van hun talenten
We willen alle ouders die het wensen en nodig hebben, helpen zoeken naar een gepaste ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen
We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden
 
Waarden
 

 

Hoe
VCLB Noord-Limburg is verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen binnen haar volledige regio.
Er wordt gewerkt met verschillende teams:
 
Onthaalteam
zijn de eerste contactpersonen voor leerlingen, ouders , scholen en externen
onthalen en verhelderen de vraag
geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar het begeleidingsteam of externe diensten
ondersteunen de school om de schoolinterne zorg te optimaliseren
 
Begeleidingsteam
begeleiden leerlingen en hun ouders
brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart
coördineren individuele zorgtrajecten
zetten zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren en de veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties
 
Preventief medische team
is er voor alle leerlingen
voert medische consulten en vaccinaties uit
volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op en adviseert de school

loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg

 
Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt


meewerken aan infoavonden
 

Schooljaar 2017-2018

     
Medewerkers onthaalteam
 

Riet Engelen

Annelies Cuyvers

Hilde Swennen

Anneleen Sniekers

Nancy Hoekx

Caroline Winters

Kathleen Mariën

Liesbeth Vandebroek
 
 
Medewerkers begeleidingsteam (BaO)
 

Paula Winters

An Saenen

Ine Hendrickx

Kathleen Donné

Anja Leijnen

Lief Meynen

     
Medewerkers begeleidingsteam (SO)
 

Jos Fransen

Anita Mannaerts

Kristien Daemen

Vicky Bollen

Carine Engelen

Kim Schreurs

     
Preventief medische Team
 

Dr. Myriam Geens

Dr. Nancy Nuyt

Dr. Marleen Petermans

Sanne Vankevelaer

Lore Clerkx

Fabienne Theuwissen

Hilde Simons

Astrid Adriaensen

     
Administratief Team
 

Kristel Ceyssens

Linda Mannaerts

Giovanni Marzo

 

     
     
  Contactpersoon voor onze school: Riet Engelen
    riet.engelen@vclblimburg.be